סיפור חיים - סיפורו של אלפרדו אינסלברג

י זו ה יתה משפחת האדמירל שע זר לאבי בארגון ספינות

. בחום

למשפחה שקיבלה אותנו

המעפילים . נשארנו שם כמה ימים , ולאחר מכן עברנו למשפחה אחרת . בהתחלה הצליח אבי

חפצי ערך שיעזרו לנו במסע אחד ב .

להתגנב ל דירה שלנו באתונה ולקחת כמה

הביקורים

חפש אותנו והוא מיהר לעזוב את הדירה . לפני שאבי

הוזהר אבי ע י " מ הגסטפו ש השכנים

ה הוא כין לנו תעודות זהות מזו יפות המציגות את אחי ואותי כנוצרים ,

ה צטרף לפרטיזנים

את הבטחתו וכספנו נעלם .)

חבר שהפר כ "אח

" ( טוב" חבר

הו פקיד את כל רכושו

בידי

זוג צעיר ו נחמד , שגר בפרבר קרוב לנמל פיראוס , היו המשפחה השני י ה שהגענו אליה כל .

חודש הועבר אליהם סכום כסף עבורנו . אחי ואני גרנו בקומה השנייה ונאלצנו להיות שקטים

י מתחת נו ילשינו . לא ראינו

לעבודה מתוך חשש ש השכנים

מאוד במהלך היום כאשר

הזוג יצא

את אור השמש חודשים .

המלחמה באירופה הייתה בעיצומה . בגלל הקרבה לנמל פיראוס היינו עדים להפגזות :

האמריקאים הפציצו ביום והבריטים בלילה . אני זוכר שההפצצות מן האוויר היוו מעין מופע

דרך פתח צר בשירותים

, אחי ואני

, נהגנו

. החיצוני

וקשר כלשהו עם העולם

" בידור "

להציץ

מ גרמנית ו מטוסים הנמיכו

ולראות את ההפצצות התכופות . בקרבת הבית הוצב "נ סוללת ה

טוס כדי לפגוע בסוללה . הצלחנו לראות מקרוב את מנוסת הגרמנים המופגזים המחפשים

, מסתור מחזה שכמובן גם לנו אושר רב . בתחילת 6388 נראה היה ש נחשפנו ע י " השכנים

. לעזוב

שהופנו ל מארחים שלנו עוררו את חששם ונאלצנו

שאלות הו

ביום חורף קר הגיעו שני אנשים לאסוף אותנו ולהעביר אותנו לתחנה הבאה . אני זוכר את

אנחנו צועדים

ו, רכושנו

ועליה כל

שליווה אותנו במסע , כשהוא דוחף

יחף ה בחור ה

עגלה

מקור ומפחד , לאורך פסי הרכבת כדי לא להתגלות . הגענו בלילה מותשים

ים רועד , בזהירות

האקרופוליס .

בית ל

בקרבת

3

Made with FlippingBook flipbook maker