סיפור חיים - סיפורו של משה (מרצ'ל) גולדשטיין

http://www.easyflip.co.il/easyflip-holocaust-stories.html

Made with FlippingBook HTML5