סיפור חיים - סיפורה של שרה גולדשטיין

ומסביב לחצר הציבו טנקים שנועדו

הייתי בת תשע ואני זוכרת שלקחו גם את אבא ו , סבא את

שהציל אותם ה יה ראש העיירה . הוא אמר לשוטרים שהוא

לחסל את כל היהודים שנעצרו מי .

יצא עם שני דליי

, מילוש , רתי הכ שהגוי

אבל כ אשר

. אותם

לא יהרגו ש ביקש

מכיר את כולם ו

מים כדי לתת ליהודים , הם ירו בו לנגד עיני . זאת היתה ממש טראומה בשבילי , וישבתי ימים

שלמים מתחת לשולחן מבוהלת עד אימה . כעבור ימים אחדים לקחו אותי לרב העיירה שנתן

לי קמע . הוא אמר שהקמע שאענוד יוציא אותי מהטראומה , וכך היה ."

לטרנסניסטריה .

כעבור זמן קצ ר הודיעו למשפחה שמגרשים

אותם

אני זוכרת ש באותה ארוחה של מוצאי החג

וזה היה במוצאי . פסח חג ה

, תשע

" הייתי אז בת

ֶ נ

העלתה את כלי ה פסח לבויד . םע

אכלנו ממליגה עם ביצים ו , לאחריה אמא

אמר לנו

שלמחרת בבוקר עלינו להשאיר הכל בבית ולצאת ל . דרך למחרת ירד גשם . עזבנו את הבית

בידיים ריקות ונסענו ליאסי , בדרכנו לטרנסניסטריה .

בהמתנה לגירוש . אבל למחרת באו קרובי

, לילה את ה

הגענו לבית - אבות מקומי ושם

עשינו

לביתם . אני זוכרת חדר קטן שבו גם סבתא התגוררה ובו אתנו

ולקחו

משפחה טובי לב-

אותנו

אבא גם עבד כסנדלר , עד שנלקח למחנה ע ". בודה

המשפחה המשיכה בסוג של שגרת חיים של מלחמה . באותה תקופה הלכו שרה ואחיה לבית

ספר יהודי , שבו לימדו גם לימודים כלליים .

" אני זוכרת את המורה לתנ ך " שמאד אהבתי , . שפרן מר הצטיינתי מאד ,ך"תנה בלימודי עד

למדנו גם

מה תעשה בת .?'ך" עם תנ

כדי כך שהמורה אמר לאמא שחבל שאני לא בן 'כי ,

גיאוגרפיה , קליגראפיה והיסטוריה . אהבתי מאד את תקופת המהפכה הצרפתית ו תקופת

נפוליאון ."

החיים נמשכו כך עד ההפצצה הגדולה של 2329 .

למשפחות אחדות עם ילדים להתגורר שם

" נכנסנו למרתף גדול של קבלן בניין הרשה ש ,

במשך חצי שנה . מידי פעם יצאנו החוצה , אבל שם היה ביתנו . כל הזמן הזכירו לנו

הש גרמנים יכולים לבוא בכל רגע ולקחת אותנו ".

שרה זוכרת את היום ש בו הרוסים . הגיעו

סמוכה ופתאום היו יריות ו אנשים

" באותו יום אמא הלכה לעמוד בתור ללחם מאפיה ב

רבים

נהרגו או נפצעו . היינו בטוחים שגם אמא נהרגה שם , אבל מאוחר יותר הסתבר שהיא

הספיקה לרוץ למקלט אחר . היא הגיעה אל המקלט שלנו רק אחרי שהודיעו שאפשר לצאת

". לרחוב

2

Made with FlippingBook flipbook maker