סיפור חיים - סיפורה של שרה גולדשטיין

שרה אינה מתגעגעת לארץ הולדתה , אף כי היא אסירת תודה לחינוך הסוציאליסטי פ ִ ר ש שא

לה לימודיים אקדמאיים בחינם .

המסר שלה לדורות שיבואו אחריה – הסתפ קות במועט ותודה על שיש לנו מדינה משלנו .

5

Made with FlippingBook flipbook maker