סיפור חיים - סיפורה של שרה גולדשטיין

http://www.easyflip.co.il/easyflip-holocaust-stories.html

Made with FlippingBook flipbook maker