סיפור חיים - סיפורה של אלישבע לשם

, שדדו היכו והתעללו

1941 . האוקראינים המקומיים

ביולי

נכבשה בידי הגרמנים ב - 6

ברזנו

הובלו לבורות

ביהודים ; באוגוסט 1942 הוקף הגטו בשוטרים גרמניים ואוקראיניים . יהודי

ברזנו

שוחררה בידי הצבא הסו טי ביי

שהוכנו ליד בית העלמין בדרך למאלינסק וש, ם נורו כולם .

ברזנו

ניצלו בערך 150 .

1944 . מיהודי

-ב 9 בינואר

ברזנו

אנדרטה לזכר נרצחי ברזנו , אוקראינה קו , דם פולין . אף מילה שמדובר ביהודים .

" אבי נשלח ע " י הגרמנים לבצע עבודות ביער : לסמן עצים שנכרתו , שישמשו לעמודי טלפון ואדני . רכבת העבודה ביער אפשרה לאבי לרקום תכנית לחלץ אותי מהגטו , בעזרתו המבורכת של , למיכַ חברו הנוצרי הטוב של אבי שחי ב , חוּטוּר באזור חקלאי , מבודד מחוץ לכפר . התכנית כללה נסיעה של מיכל בעגלה רתומ ה לסוס בשבת , כדי לא לעורר חשד שיש לו בעגלה נוסע יהודי הגיע ל ל . גטו , ברזנו שם אמא תגניב אותי לעגלה ו קחיי הוא אותי אל משפחתו בחוטור . אם מיכל ייתפס יטען שאני בתו החולה הוא מ שו , ביא ח"ביהמ אותי . לביתו מאחר שהייתי בלונדינית ודוברת אוקראינית המחשבה הייתה שהתכנית תצלח , ואני אצטרף כבת . משפחה הגעתי שלמה ובריאה

2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker