סיפור חיים - סיפורה של אלישבע לשם

עולה חיוך ילדותי על פניה :

שאלת י את אלישבע איך היא שרדה כילדה את החורף באזור שנייה ל? " ו! היה קר מאחר שישבתי קרוב מדי לאש ולא כ " כ נזהרתי , לא אחת . עלי לבשנו בלויי סחבות , נעליים קלענו מקליפות עץ הליבנה . בתוך הקבוצה היו מעט ילדים קטנים . מדי פעם התנפלו עלינו ' הבנדרו .' בצים

רותחים נשפכו

םישמ קרה

באחת ההתנפלויות

ב לקחה ת דודה של אבי את האחיינית הגדולה ושכחה מאחור את ה

ותוך מנוסה ,

אחיינית

שחפר אבי והמים שימשו לשתייה

התינוקת ... ' הבנדרובצים ' הטביעו את ה

תינוקת בבאר

ובישול ..". יהא רוע הזה השאיר חותם קשה וכואב בליבה של אלישבע .

" אבי נהג להתעורר לפני כולם ולסייר סביב מקום הלינה . באחד הסיורים נורו לעברו יריות . למשמע היריות החלה הקבוצה לרוץ לכל עבר , וחלקם ורצ ' לכיוון הבנדר ובצים '. צעק אבי לאנשים לשנות כיוון . תוך כדי מנוסה נפלתי על יתד של עץ שנכרת , והיתד נתקעה עמוק ברגלי . אמי ניסתה למשוך אותי ולא הצליחה ש ,אבי . חשש שנוריתי , התכופף לבדוק , ראה את היתד ושלף אות ונ כשהוא שא אותי על ידיו בריצה ". הזיכרון הבא של אלישבע א ו גר בתוכו ה תרגשות עצומה , והיא מתקשה להמשיך " : אבא ה נחה : אותי כל פעם שאת בסכנה , או אם קורה משהו רע או נו רות יריות תאמ רי מיד ' שמע ישראל ' ואנחנו ננצל . לא ידעתי מה משמעות ' שמע ישראל ', רק הבחנתי שהן נאמרות ביער מידי פעם בשעת סכנה . אותי מהיתד לחשתי לאבא :' תגיד שמע ישראל ! ' .. . רק בארץ התבררה מקום חדש ביער - שוב חפירה , הסוואה ובור למים . פעם אחת , בחיפושינו אחר מקום חדש , הגענו לאזור סבוך שאבי כינה אותו ו, ונגל 'ג -' לוסאוּ ' במקום הזה התגלה . נחש לנו אבי הרג אות ו ותלה אותו על אחד העצים . לא היה באותו רגע גיבור גדול מאבי בעולם ... התקפות ' 'ם'צ הבנדרוב הפכו תכופות ו מקומות מסתור חדשים ובטוחים הלכו ואזלו . נקלענו בצהריים לאזור של בִּ יצָ ה שבתוכה צמחו עצים צעירים . אבי צ יווה עלינו להסת תר מאחורי העצים ' כשאנחנו שקועים עד במים ו ' צוואר לחכות הלילה כדי שנוכל להמשיך בדרכנו . הקור היה . עז סביב הביצה היה שביל עפר . האבי זהיר את האנשים לא ללכת בשביל הזה מחשש ש ' הבנדרובצים ממתינים בקצה . קרובת משפחה שלי התקשתה לעמוד שקועה במי הביצה , לקחה את בתה הקטנה ויצאה לכיוון השביל . , מיכאל בנה הגדול יותר , נכנס אתנו . לביצה , מרגלי לי משמעות ' המלים שמע ישראל ו' שנים לא יכולתי לבטא אותן , הן מיד נקשרו לז יכר ונות מהתקופה . האבי צליח לאסוף את הקבוצה , לאחר שכולם התפזרו לאחר ההתקפה , ואנו נאלצ

ה

כשאבי חילץ

לחפש

נו

לרדת

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker