סיפור חיים - סיפורה של אלישבע לשם

שהינו בסרנו מספר שבועות . יום אחד , כשאבי יצא לחפש מזון , הרוסים עצרו את כל הגברים ואת אבי ביניהם , במטרה לגייס אותם לחזית כחיילי ה צבא הרוסי . בליל איסוף הגברים התרחשה צצה ההפ הקשה ביותר בקרבת תחנ ת הרכבת . כנראה נודע לגרמנים שעומד לצאת גיוס גדול . לחזית צעקות הנפגעים נשמעו עד הבית שלנו . הרוסים נעלו את הקרונות כדי שהמגו יסים לא יימלטו . מיהרנו בבוקר לתחנת הרכבת לחפש את אבא אך הרכבת ובתוכה אבי יצא . לחזית , מיכאל שנשאר יחיד מכל משפחתו , היה כבן 12 בשחרור . הוא ביקש להצטרף לצבא הרוסי כדי לנקום את רצח הוריו ואחותו . לאחר שהתברר מה גילו , הוא הוכנס לבית יתומים בחרקוב . אמי ואני לא נשארנו ב . סרנו עוד לפני גיוס יתה הי אבי תכנית להגיע לברזנו , בניסיון ל בני ראת ! מכתב אבי עבר בצבא הרוסי קורס נהיגה על משאית שהובילה נגררת עם תותח . הנגררת לא חוברה כהלכה ובדרך לברלין ניתק אחד החיבורים ואבי ה צליח לבלום את המשא ית באחד העצים . מפקדו לימד זכות על אבי שכמעט רצו להוציאו להורג . , אמא ואני נשארנו בברזנו כשנה , עד שובו של אבא מהמלחמה . בברזנו למדתי בכתה א ' אצל המורה אולגה אנטו נו בנה ביאליק ... המורה גוננה עלי מפני התנכלויות הילדים הגויים . הצלחתי פעם להשתחרר מלפיתת ילד כשאני משאירה בידיו את המעיל שלי ונמלטת . המורה דאגה להשיב לי את המעיל והעונש שהוטל על הילד המציק את הה . ות תנכל נהגנו להחליק על הנהר הקפוא בקרבת ביה .ס" מצאנו בברזנו מעט קרובי משפחה , אחת מהם הייתה הדודה והאחות הגדולה של התינוקת שהוטבעה ביער . אמי ואחותה פרנסו את המשפחה המורחבת , שכללה רק נשים , בהכנת וודקה מתפוחי אדמה , וודקה שנמכרה לחיילים הרוסים כל בוקר " . אלישבע נזכרת בסיפור שסיפרה לנכדתה והשאיר על הנכדה רושם רב " : בת דודתי בת החמש , פייגלה הקטנה ) הוריה ואחותה התינוקת נרצחו ביערות (, נהגה להרטיב בלילה ו צמצם " כדי ל נזקים , בבוקר " הילדה על כסאות קש במיטתי . משחקים לא היו בבית וא י מא הכינה לי בובת סמרטוטים ממגבת מגולגלת . אבל בחצר הבית גרה משפחה נוספת ולבתם היחידה היה ראש בובה שמצאה ושתינו שיחקנו בו . מבת דודתי מנעו לשחק עם ילדת השכנים בגלל פצעים מדבקים גופה על . יום אחד נעלם רא , ש הבובה דבר שגרר בכי בלתי פוסק של בת השכנים . כמובן שהאשמה הוטלה על בת דודתי . ההכחשה שלה הי י תה גורפת . חיפשנו בכל הבית ו אמי כעסה על ההאשמה הבלתי מוצדקת שמוטחת בילדה יתומה ! לאחר זמן התגלה ראש הבובה מתחת ל מזרן . מיטתי המבוכה הי י תה רבה ובא ישון ליל אמי חזר אבי רק לאחר כיבוש ברלין ) 16.4.45 - 8.5.45 .( בן דודי , . חיים , טייבל אחות אמי , שברחה לטשקנ , ט מצאה אותנו בברזנו ו לאחר זמן הגיע גם אות חיים מאבי -

ה

אלינו

דודתי

משפחה

דודתי

הפסיק

ולא

ישנה

ה יצאו

שניסתה לאחרונה

אלישבע

, הראש הממצא המחשיד ... "

ואחותה לקבור בחשאי את

מספרת

לחפש את ר אש הבובה בביקור שעשתה באוקראינה , אך לשווא ...

6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker