סיפור חיים - סיפורה של מלכה הולנדר

8

לצאת. היא יצאה

טיפין טיפין חזרו ניצולים בודדים לעיר . יום אחד אחד מהם אמא ל קרא

החוצה ולא חזרה שעה ארוכה . נתקפנו פחד. לאן נעלמה א י מא? יצאנו לחפש אותה וראינו

היה אבא שלנו. גם הוא לא

ברחוב, מחובקת עם גבר שלא הכרנו. ניגשנו אליהם.

הגבר

אותה

. הוא לא יכול היה

זוכרת יכב פרץ ב ש

הכיר אותנו , ושאל את אמא: " אלה הבנות שלנו? אני "

לעצור את הדמעות. תמונה זו מלווה אותי שנים. אבא היה קטן, רזה ומוזר.

ואחר כך עבר ל מחנות

. סיפורו לאחר שנעצר בבודפשט נשלח , אושוויץ ל

אחר כך שמענו את

ב היה מצעד המוות באוסטריה . שני חבריו ש תו וא גררו

חלה בשחפת ו ידב זנטריה ו

, אחרים

קילוגרם, והוא

שהגיע לאפיסת כוחות . מ שקל ו אז היה 28

במצעד המוות, רופא ורוקח ,

סיפרו

ו אותו

זרק הם . בדרך

ביקש שימשיכו בלעדיו. הם אמרו שבלי ל ה ישאירו אותו ב אחד ה ים כפר

המפוספסים.

מעבר לגדר של בית פרטי כשהוא לבוש ב

בגדי המחנה

ו בגינה רצה הביתה לקרוא לאביה. , יצא הוא

ראתה אותו מוטל

, בחורה

בבוקר יצאה מהבית

הוא הסביר שהשכיר את הקומה השנייה

בזרועותיו ונשא אותו מרתף. ה לא

הרים

את אבא

מוסטת

בבית לקצינים גרמנים ובנה חומה במרתף כדי להסתיר את אבא . הוא הש הנבֵ איר לְ

בלילה אוכל. זה היה בסוף המלחמה ובעל הבית היה

לו העביר

בקיר המרתף כהדרש ,

מעוניין שיידעו שהציל יהודים.

. היה

אבא את

, יד הושטה פנימה רימה הו

אחרי שבועות אחדים, באמצע היום נה זזה בֵ הלְ ,

יהודי הראשון ש מצא היה אבא שלי. הוא הביא אותו לבית

זה קצין אמריקאי יהודי ניצול ה הש ,

חולים טיטמונינג שבאוסטריה . הקצין אמר לצוות הרפואי שיבוא יום יום לבקר אותו ו , איים

עליהם ש אם הוא לא י יצא מבית החולים גם הם לא י יצאו. .. והיה נרגש ביותר.

שהה בית החולים שלושה חודשים , טופל ושוקם. ואז החל ב מסע חזרה לסלובקיה

אבא

והונגריה, לחפש את המשפחה . הוא היה הניצול היחיד ממשפחתו. הוא לא ידע כלום על

, אודותינו נסע לסלובקיה ו שם נודע לו שאנחנו בחיים ונמצאים בבאלאשאז'רמט. "

ממשפחתה של אימא, משפחת ברצלר , נותר רק ד.ידו אחיה

1948 . הקומוניסטים השתלטו של הונגריה, סגרו את הגבול

" נשארנו בבאלאשאז'רמט עד

ות

, סלובקית

ו הונגרית

גרמנית ,

אבא היה דובר שפות רבות על בור ן, י

נתנו לצאת מ ה. מנ

לאו

והרוסים מינו אותו כמתורגמן באזור , כדי שיסייע לקשר בינם לבין האוכלוסייה המקומית.

עם הדוד

חיילים רוסים מצאו במקומות שונים קרעי ספרי תורה והביאו לאבא יחד , אבא .

, של אימא לקחו את הקרעים לסופר סת"ם בבודפשט ש הרכיב מחדש את

יהאח דז'ה, -דידו

אבא השתדל ל השלים את

י ספר תורה , והשלים אותו בכתב ידו . כשהיו חסרים

תורה

קטעי

החסר משרידי גווילי קלף אחרים.

Made with FlippingBook Annual report