מעונות מתנ"ס שפיר - מעון ניצנים - אבן שמואל - תשפ"ד 2023-2024

בס”ד

דף קשר מעון "ניצנים" אבן שמואל

08-8612777

מזכירות המתנ"ס

מתנ"ס שפיר

050-5797675

מנהלת אגף גיל הרך

ניצנית פרנסיס

054-4626148

רכזת המעונות

פרח ביטון

050-7753208

מנהלת המעון

עליזה פרץ

055-6611644

טבחית

אילנה שוקני

054-5576628

מחנכת

אביבה טגאי

052-8264046

מחנכת

אלונה אוחיון

054-4783758

מחנכת

חנה מגידיש

050-4447459

מחנכת

סיון גשמה

050-5710432

מחנכת

גילה אינברום

052-4325612

מחנכת

אפרת אדגה

- ציוות וחלוקה לכיתות יקבע בתחילת השנה

Made with FlippingBook - Share PDF online