מעונות מתנ"ס שפיר - מעון ניצנים - אבן שמואל - תשפ"ד 2023-2024

בס”ד

לוח חופשות במעונות יום 2023-2024 שנה"ל תשפ"ד

הערות

תאריך עברי

תאריך לועזי

ימים

מועד

כ"ט אלול-ב' תשרי

15.09.23-17.09.23

שישי-ראשון

ראש השנה

ט'-י' תשרי

24.09.23-25.09.23

ראשון-שני

יום כיפור

לבחירה יום חופשה אחד בחוה"מ לפי ימי 4 הזכאות, או חופש בחול המועד: יום אחד עפ"י הזכאות ושלושה ימי חופשה נוספים אשר יוחזרו בתחילת שנת הלימודים תשפ"ה (24 )אוגוסט

י"ד תשרי כ' תשרי כ"א תשרי

29.09.23 05.10.23 06.10.23

שישי חמישי שישי

ערב סוכות חול המועד

הושענא רבה ושמחת תורה

כ"ז כסלו

10.12.23

ראשון

חנוכה

י"ד אדר ב' ט"ו אדר ב'

24.03.24 25.03.24

ראשון שני

פורים שושן פורים

פרט לירושלים רק בירושלים

י"א ניסן-כ"א ניסן

19.04.24-29.04.24

שישי-שני )בשבוע שלאחריו(

פסח

ה' אייר ו' אייר

13.05.24 14.05.24

שני שלישי

יום הזיכרון יום העצמאות

13:00 עובדים עד

ה'-ו' סיון

11.06.24-12.06.24

שלישי-רביעי

שבועות

תכלל בחופשת הקיץ

ט’ באב

13.08.24

שלישי

תשעה באב

01.09.2023 , -פתיחת שנה"ל תשפ"ד: יום שישי, ט"ו אלול תשפ"ד 08.08.2024 , -סיום שנה"ל תשפ"ד: יום חמישי, ד' אב תשפ"ד . במעונות בהן ישנה חופשה בכל חוה"מ סוכות, 01.09.2024 , -פתיחת שנה"ל תשפ"ה: יום ראשון, כ"ח אב תשפ"ד 29.08.2024 , השנה תחל ביום חמישי, כ"ה אב תשפ"ד -ככלל במידה והארגון מעוניין לעשות שינוי בימי החופשה - עליו להשיב את יום החופשה החריג ביום פעילות במעון.

Made with FlippingBook - Share PDF online