מעונות מתנ"ס שפיר - שדות קטיף - עין צורים - תשפ"ד 2023-2024

בס”ד

שנת לימודים מוצלחת במעונות מתנ"ס שפיר! "התחלה חכמה" – החברה למתנ"סים

מעון "שדות קטיף" עין צורים

054-4626148 : פרח ביטון - רכזת המעונות 050-6388882 : מנהלת המעון - ריקי סיני 08-8612777 : מזכירות המתנ"ס

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online