מעונות מתנ"ס שפיר - שדות קטיף - עין צורים - תשפ"ד 2023-2024

בס”ד

ציוד אישי

טיטולים מגבונים בגדי החלפה בקבוקים 2

משחה שקיות נקיות לבגדי החלפה מטרנה/ סימילאק מד-חום שמיכה + סדין

חשוב לציין את שם ילדיכם על הציוד האישי. לתשומת ליבכם, יש לבדוק בתחילת יום ובסיומו את תכולת התיבה האישית של ילדכם ולהשלים חוסרים.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online