The Haruv Children's Campus - קמפוס חרוב לילדים

מעברים – ייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין "מעברים" היא מחלקה במִנהל לשירותי קהילה באגף הרווחה של עיריית ירושלים המעניקה לתושבי העיר שירות של ייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין. במחלקה צוות עובדים סוציאליים, מתאמים הוריים, מטפלים משפחתיים וזוגיים ועוד. במחלקה פועלת היחידה לסדרי דין המלווה משפחות בהליך גירושין, בכפוף לצו שיפוטי המורה על מתן חוות דעת והמלצות בכל הנוגע למשמורת וזמני שהייה. נוסף על כך, היא מעניקה חוות דעת באשר לצורך במינוי אפוטרופוס עבור חסויים על רקע בעיות נפשיות וחולי. היחידה נותנת מענה בתחומים נוספים, בין השאר: נישואי קטינה, בדיקת אבהות, שינוי שם ובקשות להגירה. היחידה הטיפולית מספקת טיפול לזוגות ולמשפחות המעוניינים לשפר את הזוגיות ו/ או את ההורות; תוכנית תיאום הורי להורים המעוניינים לקדם את התקשורת ההורית לאחר פרידה וגירושין; והתערבות טיפולית למשפחות בסכסוך הורי לאחר גירושין. מטרתה לחזק את המחויבות והאחריות ההורית מתוך ראיית טובתם של הילדים.

02-5468246 | 02-9702437 ליצירת קשר טלפון: maavarim@jerusalem.muni.il דוא"ל:

| קמפוס חרוב לילדים 18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker