טיפול בצד מלחמה - מזכרונותיו של מטפל ולוחם - מנחם סטודנט

תוכן העניינים

9

הקדמה

13 19 25 33 37 44 49 57 65 73 84 87 91 98

. מגפיים במתנה 1 . טיפול בפנטותאל 2 . מפקד הטייסת 3

'73 . חופשה ראשונה, יום כיפור 4

. יום שישי בפיסטין 5 . שנינו מאותו הכפר 6

. פגישה של הכוון מקצועי 7

. האפוד 8 יצה ִ ּ . הב 9

. יתום משרד הביטחון 10

. מפגש עם רוחות 11

. צהבת קשה, דיכאון ואהבה ראשונה 12

. אקדח במגירה 13

— המלחמה הרביעית 1982 .14

106

. מעטפות חומות 15

Made with FlippingBook Learn more on our blog