סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

לזכרם של קרובי משפחתי שנספו בשואה

3

Made with FlippingBook HTML5