סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

תוכן עניינים

5 6

הקדמה

וישגראד שלפני המלחמה

13 17 21 23 24 32 35 42 44 45 49 50 51 53 54 56 59 66 74 76 78 80 86 87 89 90 93

הקהילה היהודית

יחס הקהילה והמשפחה לדת

מאכלים מבית אמי חופשת הקיץ השנתית – שנה גורלית 1938 הבריחה למונטנגרו

ברגן בלזן

הרכבת האבודה השחרור בטרביץ

הדרך חזרה ליוגוסלביה המפגש עם ליאון בעלי

משפחת אבינון העליה ארצה

)1948 השייט באנייה לישראל (דצמבר

באר יעקב נס ציונה

יפו

2005- צבי דוד כוכב - הטקס בגרמניה ב הנאום של שמואל בטכס הזיכרון

עמך

דיבור מול קהל

החיים כיום בני המשפחה מספרים על בבה

שמואל

אלה דרור כפיר

עדי נספחים 96 גורל שורדי השואה במשפחה, בארץ ובחו"ל 98 נספח תמונות 106 עץ המשפחה: אבינון-אלטרץ 110 תודות 111 מקורות

4

Made with FlippingBook HTML5