סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

:המפה מימין לקוחה מאתר https://en.wikipedia.org/wiki/File:Narrow-Gauge- Railway_Ostbahn_Map_Milena-Preindlsberger- Mrazovic.jpg

13 וצילה אחותי בת 15 . בתמונה זו אני בת 1943- .פריבוי ב .לימיני סלומון אלטרץ וליד צילה אחיו משה

31

Made with FlippingBook HTML5