סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

הנסיעה לגרמניה הייתה החלטה טעונה עבורי. מדובר היה בהפרת הנדר שנדרתי עם תום המלחמה, כי כף רגלי לא תדרוך יותר בגרמניה, שרוע רב כל כך נולד מתוכה, וכי יותר לא אקשיב לשפה הגרמנית ולא אשתמש בה. אבל בה בעת ידעתי שעליי לראות במו עיני את האנדרטה שעל קבר אבי ולכבד את זכרו, וכך נסעתי לגרמניה יחד עם שמואל. בגרמניה שהינו בביתו של מיכאל גרֵיגורג, מכר גרמני של בני אשר קשרי העבודה ביניהם התפתחו לידידות אמיצה. מיכאל 600- ארגן הכול מראש ואף התנדב להסיענו לטקס, מרחק כ ק"מ מביתו, ולהחזירנו אליו. שהינו בביתו כשבוע ימים, במהלכם טיילנו בסביבה וספגנו את הנופים ואת הפריחה הנהדרת. זו הייתה חוויה משונה עבורי, לבקר בגרמניה בנסיבות האלה ועוד לשהות בבית גרמני שהעניק לנו יחס חם ומאיר פנים כל כך. אולם המחנק בגרון לא עזב אותי לרגע. הרגשתי רע עם עצמי על כך שהפרתי את הנדר אחרי כל השנים האלה, ומצאתי את עצמי חיה מחדש דברים שהדחקתי רוב חיי. זו הייתה בעצם הפעם הראשונה בחייו של שמואל בה שמע את סיפור השואה שלי - הפעם הראשונה בה הסכמתי לדבר ואולי גם הפעם הראשונה בה הוא היה בשל לשמוע.

67

Made with FlippingBook HTML5