סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

Right education and right guidance shall avoid wars and misery and will make this earth ready for better life for everyone.

חינוך נכון והנהגה נכונה ימנעו מלחמות מיותרות, ימנעו את הסבל האנושי ויעשו את העולם למקום נוח יותר וטוב יותר לחיות בו.

Thank you.

תודה.

2005 אפריל 18 , אבינון שמואל

75

Made with FlippingBook HTML5