סיפורה של גיזלה - שירז אפיק, שמואל אבינון

סיפורה של גיזלה

, חתונה יהודית עם נציגי כל משפחות היהודים בעיירה. אני 1938 וישגראד מימין, מכסה את פי בצעיף, מאחורי אבי אהרון, לצדי אמא ארנה, ולפני צילה אחותי. מימינה סבתי ג'וסטינה החובשת כובע טוּקָאדוּ, שהיה נהוג בקרב הספרדיות, בעוד ששאר האורחים חובשים כובעים מודרניים יותר. ניתן לראות כי אני גבוהה יותר מאמי פה. : העתק של תמונה זו נמסר לידי מרים אביעזר עבור יד ושם בצירוף הערה שמותיהם של כל המצולמים.

. מפגש חברים. אבא אהרון מחזיק אותי על ברכיו כשאני 1929 וישגראד בפיסוק רגליים. משמאלו יושב דודי ליאון. בן דודי משה יושב ליד אביו ליאון ואחיו סלומון עומד מימין לאבי. אחותי צילה רק נולדה ואיננה בתמונה. יושב במשקפים עו"ד צדוק אלטרץ.

99

Made with FlippingBook HTML5