מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

המכללה

The Max Stern Yezreel Valley College

המשרד לשיוויון חברתי

האקדמית עמק יזרעאל האקדמיה של הצפון

המכללה

ירוק יזרעאל 94,13,83,44

חום זהב 17,11,41,27

חום כהה 28,48,71,78

אוף ווייט 0,2,4,7

האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן

המכללה

The Max Stern Yezreel Valley College

האקדמית עמק יזרעאל האקדמיה של הצפון

המכללה

מכללת ותיקי עמק יזרעאל ע״ש מיקי שוהם

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker