מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

10:30-12:00

שיעור שני

· ״רוח האדם״ 13 בביטוייה בספרים הגדולים של תרבות המערב מרצה: ד״ר בינה ניר מטרת הקורס להפגיש את הלומדים עם סוגיות יסוד פילוסופיות בנושא טבע האדם, ערכיו והתכלית האנושית באמצעות טקסטים גדולים של תרבות המערב. עיון פילוסופי טקסטואלי מאפשר דיאלוג עמוק עם שאלות יסוד בדבר טבע האדם - האם יצר לב האדם טוב או רע מנעוריו, מהו רצון חופשי ומה מבחין בין האדם לשאר הברואים. האם חיינו מוכתבים על-ידי מערך של צרכים, יצרים ואינטרסים או שאנו יכולים לפעול מתוך בחירה וחירות אישית. נעלה שאלות כמו: מה היא משמעות החיים ומה היא אחריותו של האדם הבודד במדינה והאם יש בסיס ערכי לחיינו בצוותא. · פסיכולוגיה חברתית - מה בין היחיד לחברה? 14 מרצה: ד״ר שרון עטיה קריגר המשורר הבריטי ג׳ון דון אמר פעם ״אף אדם אינו אי״, למה הוא בעצם התכוון? הקורס יעסוק בשאלה המרכזית של מה זה בעצם להיות חברתי? או במילים אחרות מהן ההשפעות של החברה על עולם החשיבה והרגש של הפרט. לחילופין, כיצד האופן שבו בני האדם בנויים לחשוב ולהרגיש משפיע ומעצב את החברה בה הם חיים. החלק הראשון של הקורס יבחן יחסי גומלין אלה באמצעות מושגי בסיס ומודלים מרכזיים הקשורים לתפיסה עצמית, דימוי עצמי, שיפוט חברתי, ייחוס, השפעה ושכנוע ותקשורת אפקטיבית. בהמשך, נכיר את הכוחות הפסיכולוגיים והחברתיים המניעים רעיונות, מוצרים, רגשות והתנהגויות לכדי הפיכתם לפופולריים, וינתח את חקר הצלחתם. חלק זה ישען על תובנות אבולוציוניות לחקר תרבות, המאמינות כי כמו בטבע, רעיונות נאבקים על מקומם וביסוסם במרחב החברתי- התרבותי. לשם כך, נבחן מה הופך רעיונות מסוימים ל״מדבקים״ יותר מאחרים, וננתח את האופן שבו רעיונות מנצחים ״נדבקים״ בעידן שבו שולטת המדיה החברתית.

חדש

חדש

10:30-12:00

שיעור שני

ימי א׳

12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker