מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

· אסלאם - הדת השלישית של האל האחד 10 מרצה: דורון סקל

הדיון בשאלה מדוע היה צורך בייסוד דת מונותאיסטית שלישית, המאמינה באותו אל ובעלת עקרונות ופרקטיקות הדומים לקודמותיה - היהדות והנצרות, יפתח בפנינו את הבנת התנאים שבשלו לייסוד דת חדשה בחצי האי ערב, מכורת האסלאם, במאה נפש הפכה תוך 700 - השביעית לספירה. אם כך, כיצד ייתכן שקהילה קטנה בת כ מיליארד נפש? האם עיקרי האמונה, 1.5 - שנים ל״אומת האסלאם״ המונה כ 1,400 מצוות היסוד וההלכה האסלאמית הם ״הדבק״ שהצמיח וליכד אומה זו, או לחילופין הם הטריז שגרם להתפלגות האסלאם למחנות, כיתות ודתות שנוצרו ממנו. 20־ האם ״האסלאם הוא הפתרון״, סיסמתן של התנועות הפונדמנטליסטיות במאות ה , היא המרפא לחוליי החברות המוסלמיות בימינו, או המחלה עצמה? מהו חזון 21־ וה האסלאם באחרית הימים? האם הוא יופיע על חמור לבן, או עם שובו של בן האלוהים, או במפגש על גשר צר כחוט השערה וחד כתער? סוגיות אלו ואחרות יעמדו במרכז דיונינו בסדרת הרצאות על האסלאם מראשית היווסדו במאה השביעית ועד לימינו, תוך עיסוק בשאלות אקטואליות מההתרחשויות בארץ ובעולם הקשורות לאתגר האסלאמי. · צפונות כדור הארץ והחלל 11 מרצה: מוטי זיק בתחום בקורס נלמד שלושה תחומי דעת: אסטרונומיה, גיאולוגיה ואקלים. האסטרונומיה נלמד בין היתר על דרך היווצרות הכוכבים והפלנטות (ביניהן כמובן פלנטת כדור הארץ). בתחום הגיאולוגיה נלמד על אופן היווצרותם של סוגי הסלעים השונים ועל הכוחות החיצוניים והפנימיים הפועלים על הסלעים. כמו כן נעסוק בתפיסות המודרניות לגבי דרך היווצרות היבשות והאוקיינוסים וברור הסיבות השונות להתפרצויות הרי געש ואירועים של רעידות אדמה וצונמי. בתחום האקלים נלמד על משתני האקלים השונים, על הסיבות האפשריות להתחממות הגלובלית, כיצד נוצרים הוריקנים וטורנדו ועוד. באביב נקיים סיור גיאולוגי למעוניינים (בתשלום נפרד)

ימי א׳

שיעור שני

10:30-12:00

13

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker