מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

· כלכלה ל ״לא כלכלנים״ 12 מרצה: אביעד דגן

מתן ידע בסיסי במושגי יסוד בכלכלה כגון ביקוש, היצע, שווי משקל, התערבותממשלה, שוק ההון ועוד. ניתוח ההתנהגות והשיקולים של יחידות כלכליות קטנות: התנהגות הצרכן הבודד (מצד הביקוש), התנהגות היצרן הבודד (מצד ההיצע), שוק של מוצר יחיד תוך ניתוח מיקרו כלכלי של שיווי המשקל בו (קביעת כמות ומחיר) ושוק גורמי הייצור. כמו כן יושם דגש על התערבות הממשלה בשווקי המוצרים והשפעתה עליהם. לימוד היסודותשל המערכת הכלכלית ברמה שתאפשר ניתוחשל התהליכים והפעילות הכלכלית של מדינות. בקורס נציג את חישוב התוצר במשק, השפעת שינויי ריבית ושערי חליפין על המשק ואינפלציה.לימוד יסודות המימון - מהן ריביות, כיצד מחושבים חסכונות, הלוואות, עסקאות אשראי ומזומן, מהי אג״ח ומושגי בסיס בשוק ההון. · האם בתים יודעים לדבר? 15 ארכיטקטורה וסדר חברתי חדש, המאה העשרים מרצה: אדריכל רן שוהם קורס זה הינו המשך ללימודי השנתיים הקודמות שעסקו באדריכלות מהעת . עם זאת הוא עומד בפני עצמו ופתוח גם למי שלא 19־ העתיקה ועד המאה ה למד בשנתיים הקודמות. כולנו חיים בסביבה שהינה בעיקר בנויה, ועם זאת איננו מבינים את הרקע והסיבות לכך שהבתים ומוסדות הציבור בהם אנו חיים נראים ומתפקדים דווקא כך ולא אחרת. קורס זה פותח פתח להבנת הסביבה מתוך הקשרים תרבותיים, דתיים, אקלימיים, כלכליים והיסטוריים, תוך בדיקת ההשפעה של התרחשויות מקומיות ועולמיות על האדריכלות, בדגש על הבנת האדריכלות העכשווית. הקורס מוגש בתמונות ונעזר בטקסטים היסטוריים, ספרותיים ומוזיקה. לאחר הקורס לעולם לא תעברו באדישות על פני מבנה. שנה ג' -פתוח למצטרפים חדשים

10:30-12:00

שיעור שני

ימי א׳

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker