מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

· המלחינים הגדולים 16 חייהם ויצירותיהם של גדולי המלחינים הקלאסיים מרצה: ד״ר רון לוי

מהייסורים הרומנטיים של ברליוז ועד מאבקו הממושך של ברוקנר להשגת הכרה, מההישגים הכלל עולמיים של הנדל ועד הקריירה בצל המשטר הקומוניסטי של שוסטקוביץ, חייהם של המלחינים הגדולים מגוונים ורבגוניים כמו היצירות הגאוניות שהם הלחינו. הקורסמציג דיוקנאות ביוגרפיותשל המלחינים הגדולים ביותר בהיסטוריה של המוזיקה הקלאסית מתקופת הבארוק, התקופה הקלאסית, התקופה הרומנטית . הביוגרפיות מתארות את החיים, את ההתפתחות האמנותית, ואת 20־ והמאה ה היצירות של כל מלחין בהקשר היסטורי ותרבותי רחב. רשימת המלחינים כוללת מלחינים מפורסמים כמו באך, מוצארט, בטהובן וצ׳ייקובסקי, לצד מלחינים פחות מוכרים כמו מאהלר, דביוסי וברטוק. הקורס כולל האזנה מודרכת ליצירות מייצגות של המלחינים והשוואת ביצועים. · מספרות הילדים ומסיפורי עגנון 17 מרצה: ד״ר רתם פרגר וגנר הקורס יוקדש לשני נושאים: נדון בהתפתחותהשל ספרות ילדים בעת המודרנית, בהקשריה תחנותבספרות ילדים החברתיים והתרבותיים ובמאפייניה הפואטיים, האסתטיים והאידיאולוגיים. מהלכו ישלב בין פרספקטיבה ספרותית, תרבותית והיסטורית לבין דיון רוחבי בהיבטים פואטיים ואומנותיים שייחודיים לספרות המיועדת לילדים. הדיון יתבסס על קריאה ביצירות מספרות הילדים המודרנית. נעסוק ביצירתו של ש״י עגנון לסוגותיה וסוגיה השונים: קריאה ביצירת ש״י עגנון סיפורת ריאליסטית וסוריאליסטית, אגדית ופנטסטית, סמלית ואלגורית. הדיון יתבסס על קריאה בסיפורים קצרים, נובלות ורומנים, תוך הרחבה לסוגיות אומנותיות, סגנוניות ואידיאולוגיות שחוצות את מכלול יצירתו. דגש מיוחד יינתן לשאלת מקורותיו של עגנון ולאופן בו הוא יצר שפה יהודית אומנותית מודרנית.

ימי א׳

שיעור שני

10:30-12:00

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker