מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

· מלחמת העולם השנייה 18 ״המלחמה מקריבה את האדם הקטן על מזבח האינטרסים של הפוליטיקאים, הגנרלים (וולטר ליפמן) ואנשי העסקים ״סוחרי המוות״ מרצה: עידית פרי הסדרה תעסוק בציוני דרך מרכזיים במלחמת העולם השנייה, תוך בחינת המערכת הבין לאומית שהובילה למלחמה, מקומו של ההמון בגרמניה ביחס ליציאה למלחמה והמשכה, מקומהשל שואתהעם היהודי במערכתהמלחמתית ומקומהשל האידיאולוגיה הנאצית כקו מנחה המעצב את רוח הדברים. כל הסדרה תילמד בליווי נאומים מפורסמים של המנהיגים הגדולים של התקופה, קטעי סרטים ושירתו של אלתרמן. בחלק השני של השנה נעסוק בתהליך הגטואיזציה ובסיפורם של הגטאות בוורשה, וילנה, ביאליסטוק, קובנה ולודז'.

10:30-12:00

שיעור שני

ימי א׳

16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker