מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

ציור ורישום מנחה: מוניקה פרז ויינברג אמנית ותרפיסטית באמנות · 26 מפגשים. 28 סידרה בת 13:00-15:30 ימי שני בין השעות תושב חוץ ₪ 1,600 | תושב מועצה ₪ 1,400 : עלות מתחילים

האמנות היא שפה אוניברסלית: ציור, רישום ועבודה עם צבע הם מיומנויות שכל אחת ואחד יכולים לפתח. הקורס הוא מסע ללימוד אינטראקטיבי של ציור בטכניקות שונות, ולפיתוח והרחבה של התפיסה האומנותית והיצירתית באמצעות צבע וצורה. הקורס מבוסס על שיטות הוראה מיוחדות וטכניקות מוכחות, המדגימות כי היכולת לצייר היא יכולת נרכשת הניתנת לפיתוח. באמצעות תרגילים אישיים וקבוצתיים ניצור תשוקה, מוטיבציה, ביטחון עצמי וידע בשימוש בחומרים ובטכניקות שונות של אמנות, ציור ורישום. • לומדים 20־ הקורס מוגבל ל · 27 מפגשים. 28 סידרה בת 10:00-12:30 ימי שני בין השעות תושב חוץ ₪ 1,600 | תושב מועצה ₪ 1,400 : עלות הקורס לוקח אתמשתתפיו ל״טיול״ אקדמי, אמנותי ואישי, באופן חופשי ונעים. זהו מסע ללימוד אינטראקטיבי של ציור בטכניקותשונות, ולפיתוח והרחבה של התפיסה האמנותית והיצירתית באמצעות צבע וצורה. הקורס מבוסס על שיטות הוראה מיוחדות וטכניקות של צבע ופרקטיקות מוכחות, המדגימות כי היכולת לצייר היא יכולת נרכשת הניתנת לפיתוח. באמצעות תרגילים אישיים וקבוצתיים ניצור תשוקה, מוטיבציה, ביטחון עצמי וידע בשימוש בחומרים ובטכניקות שונות של אמנות, ציור ורישום. • לומדים 16־ הקורס מוגבל ל ממשיכים

ימי ב׳

סדרות וסדנאות

29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker