מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

· תורת המשחקים והמשפט פלילי 30 ״In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not״ (Albert Einstein) מרצה: ד״ר יוסף זהר חוקר ומרצה למשפט פלילי באוניברסיטת בר-אילן. הדוקטורנט האחרון של חתן פרס נובל לכלכלה, פרופסור ישראל אומן. מפגשים. 10 סידרה בת 9:00-10:30 ימי שלישי בין השעות תושב חוץ ₪ 690 | תושב מועצה ₪ 600 : עלות זירת המשפט הפלילי תופסתמקום הולך וגדל בשיח הציבורי. משפטםשל נבחרי ציבור כנשיא קצב וראשהממשלה אולמרטמחד, הרב פינטו, רומן זדורוב ופרשת הצוללות מאידך, צבעו את הכותרות ועוררו מחלוקות באשר לאופן התנהלות המערכת והכרעות הדין. בעזרת תובנות מתחומי דעת: תורת המשחקים, כלכלה ומשפט, כלכלה התנהגותית ועוד, נענה על שאלות כגון: מה משפיע על החלטות השחקנים המשפטיים ועל הכרעות הדין? מה יוצר הטיות שיפוטיות? מה הקשר בין ההסתברות לאשמה והסיכוי להרשיע, ובין רף ההוכחה וחזקת החפות? כיצד תופעת עסקאות הטיעון משפיעה על כל אלה ומשנה את אופי המשפט הפלילי? בהרצאות ישולבו הסברים על מחקריהם של חתני פרס נובל לכלכלה, המאירים היבטים של המשפט הפלילי שהניתוח המשפטי המסורתי מחמיץ. • ההרצאות ילוו בהקרנת קטעים נבחרים מסרטים דוקומנטריים וקטעי חקירה אמיתיים. • לא נדרש ידע מוקדם במשפטים או בכלכלה

סיורים והרצאות

ימי ג׳

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker