מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

1948-1956 · העשור הראשון בביטחון 31 מרצה: משה חרמץ מרצה ללימודי א״י והיסטוריה ומדריך סיורים בארץ ובפולין. מפגשים. 6 סידרה בת 9:00-10:30 ימי שלישי בין השעות תושב חוץ ₪ 540 | תושב מועצה ₪ 470 : עלות

בראשית שנות החמישים הפכה תופעת ההסתננות מעבר לגבולות לאיום תמידי על ויצא 101 שלומם של האזרחים. בתגובה ל״מכת המסתננים״ הקים צה״ל את יחידה לפעולות תגמול שהפכו למיתוס לאומי. בסדרת ההרצאות נבחן את תרומתם של משה דיין, אריק שרון, מאיר הר ציון ושל דוד בן גוריון לעיצוב המיתוס בעשור הראשון. בעשור הראשון עליו נאמר: ״איש מופלא, והוא מתעלה לדרגת משורר כמעט דווקא בהספדים״. מה יש בדברי ההספד של דיין על רועי רוטברג, מא״ז נחל עוז, שהעלו אותו לדרגת ״משורר כמעט״ איך, בתוך שנים אחדות, עלה דיין וטיפס בדרגות הפיקוד ממג״ד ? אחת הדמויות המרתקות והמעניינות 1954 במלחמת העצמאות לרמטכ״ל בינואר בתולדות מדינת ישראל. מי האיש? מהו כור מחצבתו? מהם האירועים שעיצבו את אישיותו ואת תפיסתו המדינית, ביטחונית בעשור הראשון? הסכסוך הערבי - ישראלי היווצרות בעיית הפליטים במהלך מלחמת העצמאות היא הבעיה הלא פתורה של הסכסוך הערבי ישראלי. נעמוד על היקף התופעה, סיבותיה והשלכותיה. נבחן את השינוי הדמוגרפי ביישוב היהודי וביישוב הערבי לאורך תקופת המנדט הבריטי ובעיקר במהלך מלחמת העצמאות. לאחר מלחמת העצמאות ניתח יגאל אלון, בכיר מצביאי תש״ח, את הגורמים והסיבות להיווצרות בעיית הפליטים. מהי ״תרומתו״ האישית למציאות חדשה זו? האיש דיין - המצביא המשפיע ביותר על עיצוב תורת הביטחון 25.12.18 ירושתתש״ח - הולדת בעיית הפליטים הפלסטינים והשלכותיה על 29.1.19

סיורים והרצאות

ימי ג׳

32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker