מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

מסתננים - האתגר הביטחוני הגדול בעשור הראשון 12.2.19 אתגרים רבים נבעו מהגבולות הארוכים, מבעיית המים ומהאזורים המפורזים, אך בעיית המסתננים הייתה האתגר הביטחוני הגדול מכולם בעשור הראשון. מיהם המסתננים? מה מספרם? מה מניעיהם? מה השפעתם על תחושת הביטחון האישי של היישוב היהודי בכלל ושל תושבי הספר בפרט? עד כמה הייתה זו בעיה קיומית למדינת ישראל הצעירה ? מדובר בסכנה קיומית או שמא בבעיה פסיכולוגית? 26.2.19 צה״ל יצא ממלחמת העצמאות וידו על העליונה. אותו צה״ל, שהצליח לעמוד מול האוכלוסייה הערבית המקומית ומול חמישה צבאות שפלשו לארץ, התקשה ביותר לעמוד מול המסתננים בשנים הראשונותשלאחר הקמת המדינה. איך אפשר להסביר את איכותו הירודה של צה״ל בשנים אלו ? איך הצליחו אנשי משמר מעטים בכפר ערבי קטן, פלמה שמו, להניס בבושת פנים את חיילי חטיבת גבעתי? פעולה זו הייתה סמל לביזיון צה״ל באותן שנים. 19.3.19 בכל שלבי התפתחותו של כוח המגן, מבר גיורא והשומר ועד ימינו, אין ספק שמור מקום של כבוד. 101 שליחידה יחידה קטנה, שפעלה זמן קצר, אך זכתה לתהילת עולם. מיהם אנשיה? על רקע מה הוקמה? כמה זמן פעלה? האיש המזוהה ביותר עם יחידה זו הוא מאיר הר ציון, מי שמשה דיין ראה בו את החייל הטוב ביותר שקם לצה״ל מאז מרד בר כוכבא. מי האיש? עד כמה היה מודל לחיקוי לחבריו ולדורות הבאים? נבחן את תרומתה של היחידה לרוח צה״ל בעשור הראשון ובשנים שלאחר מכן. 16.4.19 שיצאו לפעולת תגמול בכפר הערבי קיביה, לא 101 לוחמי הצנחנים ולוחמי יחידה תיארו לעצמם שפעולה זו תיחשב לקו פרשת המים במדיניות הביטחון של צה״ל. מה קרה? מה השתבש? מדוע נאלץ בן גוריון לצאת בהודעה שקרית לתקשורת העולמית? לאילו תובנות הגיע דיין לאחר פעולה בעייתית זו? האם היא אכן סימלה את סוף דרכה בצה״ל? מה גרם לקברניטי הביטחון לצאת לפעולת התגמול הגדולה 101 של יחידה ״חץ שחור״? 1948 ביותר מול מצרים לאחר 1953-1949 שנים ראשונות - צה״ל אל מול המסתננים בשנים - ניצוץ שהדליק להבה 101 יחידה על הכוונת הכפר קיביה; על הכוונת העיר עזה

ימי ג׳

סיורים והרצאות

33

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker