מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

· יידיש 52 מנחה: דר' הלן פלוגה מפגשים. 28 סידרה בת 9:00-10:30 ימי חמישי בין השעות תושבי חוץ ₪ 1,330 | תושב מועצה ₪ 1,160 : עלות קורס המשך

ההיכרות עם שפת היידיש מעניקה כרטיס כניסה לתרבות שהחלה לשקוע באמצע המאה הקודמת. בשנים האחרונות אנו עדים להתעניינות מחודשת בשפה ובתרבות היידיש.

הקורס מיועד לכל מי שיש לו זיקה לשפה. • לומדים 25 - הקורס מוגבל ל

בי״ס לשפות

ימי ה׳

46

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker