מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

11:00-12:30

שיעור שני בביטוייה בספרים הגדולים של תרבות המערב ״רוח האדם״ ד״ר בינה ניר פסיכולוגיה חברתית- מה בין היחיד לחברה? ד״ר שרון עטיה קריגר אסלאם - הדת השלישית של האל האחד דורון סקל מספרות ילדים ומסיפורי עגנון

חדש

חדש

ד״ר רותם פרגר וגנר כלכלה ל״לא כלכלנים״ אביעד דגן צפונות כדור הארץ והחלל מוטי זיק ארכיטקטורה וסדר חברתי חדש, המאה העשרים (שנה ג׳) האם בתים יודעים לדבר? אדר' רן שוהם חייהם ויצירותיהם של גדולי המלחינים הקלאסיים המלחינים הגדולים ד״ר רון לוי ״המלחמה מקריבה את האדם הקטן על מזבח האינטרסים של מלחמת העולם השנייה הפוליטיקאים, גנרלים ואנשי העסקים 'סוחרי המוות'״ עידית פרי

9:00-12:30

שני + שיעור ראשון סרט מלווה בהרצאה מסע קולנועי - רחל אסתרקין, יונית קמחי, רפי שרגאי

חדש ימי א׳

5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker