מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

עלויות - קורסי יום א' מפגשים שנתיים 30

הנחה לזוג) ₪ 70( לתושב מועצה ₪ 750 הנחה לזוג) ₪ 70( לתושב חוץ ₪ 950 הסעות (לתושב מועצה בלבד) ₪ 700 עלויות סדרות, סדנאות וטיולים כפי שמופיעים בחוברת. 2018-19 לוח שנת הלימודים תשע״ט ימי א'

סימסטר א' 14.10.18, יום ראשון, ה' חשון, תשע״ט תחילת הלימודים (כולל) 3.2.19, יום ראשון, כ״ח שבט, תשע״ט סיום הלימודים

חופשות סמסטר א'

9.12.18, יום ראשון, א' טבת, תשע״ט חופשת חנוכה 10.2.19, יום ראשון, ה' אדר א', תשע״ט חופשת סמסטר 17.2.19, יום ראשון, י״ב אדר א', תשע״ט סמסטר ב' 24.2.19, יום ראשון, י״ט אדר א',תשע״ט תחילת הלימודים

(כולל) 16.6.19, יום ראשון, י״ג סיון, תשע״ט

סיום הלימודים

חופשות סמסטר ב'

14.4.19, יום ראשון, ט' ניסן, תשע״ט

חופשת פסח

21.4.19, יום ראשון, ט״ז ניסן, תשע״ט 9.6.19, יום ראשון, י' סיון, תשע״ט חופשת שבועות

ימי א׳

6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker