מכללת ותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

9:00-11:00

שיעור ראשון

· תקשורת בראי החברה 01 תקשורת - תחום בו לכולם יש מה להגיד, אבל מעטים מבינים כיצד הוא פועל מרצה: עופר כרמל הקורס יעסוק ביחסי החברה הישראלית עם תעשיית התקשורת. נציץ אל מאחורי הקלעים של שדה העיתונות בישראל. נעסוק במקצועיות העיתונאים היוצרים אותו, ונעזר בסיפורים עכשוויים המתפרסמים במרכז מהדורות החדשות. נלמדמושגי יסודשיעזרו לנו לפתח הבנהמעמיקה וביקורתיתשל סיפורים המתפרסמים בתקשורת, לדוגמא: מפת התקשורת בישראל, אתיקה עיתונאית, מהלכי עבודה עיתונאית מול מקורות, אחריות ומקצועיות עיתונאית, תקשורת ותרבות ישראל, פרסום מסחרי וציבורי, קהלי יעד, אמצעי תקשורת חדשים, שינויים תכופים בשדה התקשורת. הקורס ישלב דיון פתוח ומכבד בין המשתתפים, בין היתר בסוגיות פוליטיות. · אמנות ישראלית ומוזיאונים בעולם 02 מרצה: סיליה הראל הקורס יתמקד בשני נושאים: גורמים רבים משפיעים על חווית המבקר במוזיאונים - מיקום המוזיאון, מוזיאונים: המבנהשלו, אוספיו השונים, אופן התצוגה וכמובן היצירות עצמן (מפורסמות ומפורסמות פחות). נכיר מוזיאונים שונים, גדולים וקטנים, שמציגים אמנות בדרכים שונות. לכל מוזיאון סיפור ואופי משלו. כל הרצאה בקורס מוקדשת למוזיאון אחר, מה״לובר״ וה״פראדו״ עד ל״מוזיאון ישראל״. באמנות משתקפת החברה הישראלית על כל אמנות עברית - אמנות ישראלית: דיונייה בהקשרים מקומיים וכלל עולמיים. נושא זה יפתח במבט על אמנות יהודית עממית ויתמקד בהתפתחות אמנות ארץ ישראליתמהקמת בית ספר בצלאל עד היום. נדבר על אמנים יהודים בולטים באירופה ובארה״ב, וגם אמנים ערבים ישראליים. על הזרמים הבין לאומיים שמגיעים לארץ, כמו מופשט ופופ-ארט, אבל בגוונים מקומיים ועצמאיים. אמנים ישראליים נוקטים עמדה פוליטית, משתמשים בטכניקות ומדיומים רבים. הסיפור של האמנות הישראלית הינו סיפור עשיר, צבעוני ומרתק.

חדש

חדש

ימי א׳

שיעור ראשון

09:00-10:30

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker