אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – סב יום – תכנית פעילות ושירותים תש"פ 2019-20

תוכן העניינים

4 ........................................................................................ דברי פתיחה

5 ....................................... ! מרכז הכוון לוותיקי העמק - שירותחדש בעמק 5 ................................................. מידע מתעדכן באתר האינטרנט של המועצה 6................................................................................................. כנס פרישה

חדש

7 ................................................................... סבים ונכדים - סבבא בקיץ

10 ............................................................................... בריאות וספורט 10 ............................................................................................ קיץ על החוף 10 ............................................................................................ הליכה נורדית 11 ...................................................................... פעילות גופנית לחולי פרקינסון 12 ............................................................................................ בריכה טיפולית 12 .................................................................................................. חדר כושר 13 .................................................................... קורסיםסדנאות וקבוצות 13 ....................................................................״ בשביל המוח - ״שבעת החטאים 14 ............................................................................ כוח למוח בשיטת פוירשטיין 15 ...................................................................................... טיול בדרכי המוח 15 ............................................................................... סדנה - מפרישה לצמיחה 16 ................................................................. סדנה - מילים ממגירת הזיכרונות 17 ...................................................................... סדנה - סבתאות בעידן המודרני 17 ............................................................................. קבוצה - מנגינת חיי בעמק 18 .............................................. טיולים, סיורים, נופשים וחופשותחווייתיות 18 ....................................................... טיולים בארץ - בדרגת קושי קלה מאוד 22 ...................................................................... טיולים בארץ - למיטיבי לכת 24 ............................................................................ חופשה חווייתית בתל אביב 25 ................................................................................. חופשה חווייתית באילת 25 ....................................................................................... נופש בים המלח 27 .................................................................................. חופשה חווייתית בדרום 28 ....................................................................................... חופשה בירושלים

חדש

חדש

2019-2020 תכנית פעילות ושירותים תש"פ 2

Made with FlippingBook - Online catalogs