אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – סב יום – תכנית פעילות ושירותים תש"פ 2019-20

עיצוב גרפי: נעמי כרמל

doritd@eyz.org.il | 0 שלוחה | 04-6520103 | מזכירות עמותת ותיקי עמק יזרעאל Sarit@eyz.org.il | 04-6520066/7 | מזכירות אגף קהילה ורווחה עמותת ותיקי עמק יזרעאל | עמק יזרעאל www.vatikim@eyz.co.il | www.emekyizrael.org.il

Made with FlippingBook - Online catalogs