אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – סב יום – תכנית פעילות ושירותים תש"פ 2019-20

ותיק יזרעאלי תש"פ 2019-2020

תכנית פעילות ושירותים אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל

Made with FlippingBook - Online catalogs