זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

ו. מורה-מדריך זכאי לגמול מורה-מדריך על חלק עבודתו בהדרכה, ולגמול הכשרה על חלק עבודתו בהוראה. מורה-מדריך אקדמאי זכאי לגמול-מדריך מהשנה השלישית לעבודתו .( 1989- הסכם עבודה קיבוצי מ ) ז. מפקח, מורה-מדריך, ומדריך זכאים לגרירת ותק בתפקיד במעבר מתפקיד לתפקיד. ח. בחישוב הוותק של מורה-מדריך לצורך גרירה לתפקיד אחר, יילקחו בחשבון רק השנים שבהן .1.9.1983 עבד בתפקיד זה לאחר שנים. 13 ט. מקסימום ותק בפיקוח, בהדרכה וכמורה- מדריך, הנו י. שנת שבתון מטעם קרן ההשתלמות מוכרת לצורך קידום בוותק בפיקוח, הדרכה ומורה-מדריך, בתנאי שעובד ההוראה המועסק בתפקיד מהתפקידים הנ''ל עמד בכל ההתחייבויות כלפי הקרן. שנים 6- , מינויים מתחדש מדי שנה בשנה אך לא יותר מ מדריך ו/או מורה בתפקידי הדרכה יא. שנים נוספות וכך 6- רצופות. לאחר הפסקה של שנה אפשר להתחיל מחזור חדש של מינויים עד ל הלאה.

. גמולי ניהול באחוזים למנהלים ולסגנים 1.7 גמולי ניהול באחוזים למנהלים וסגנים 1.7 (1.9.1998 : גמולי ניהול למנהלים ולסגני מנהלים באחוזים )תחולה 1- טבלה א סמינרים בי''ס על יסודי בי''ס יסודי בי''ס מיוחד

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_38

8/16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online