זכויות המורה - מדריך

30/1/2014

TRTutorPrn

מדריך לזכויות המורה

הדפס

המשרה 3 2010 . המשרה - עדכון אפריל 3 בסיס המשרה 1.3 מסגרת החינוך

בסיס המשרה

ש''ש 24

בכיתות ז' - י''ב בכיתות י''ג - י''ד מדריכים מקצועיים

ש''ש 21 - 17

ש''ש בחינוך הטכנולוגי 24 (1.9.1991 ש''ש )מ 24

מורה של''ח

(4/ ש''ש )פירוט בחוזר מנכ''ל תשמ''ב 28

חינוך מבוגרים

ש''ש 24 - 8

סמינרים

היקפי משרה של עובדי הוראה המלמדים בסמינרים ובמכללות

ש''ש 24 ש''ש 21 ש''ש 21 ש''ש 20 ש''ש 16 ש''ש 16 ש''ש 18

השנים הראשונות 3- עובד הוראה בסמינר, חסר תואר אקדמי ב עובד הוראה בסמינר, חסר תואר אקדמי מהשנה הרביעית M.A , המתחייב להשתלם לקראת B.A עובד הוראה בעל תואר M.A , המתחייב להשתלם לקראת B.A עובד הוראה בעל תואר או ד''ר בכל השנתונים M.A עובד הוראה במכללה בעל תואר או ד''ר, המועסק בשנה ג' M.A עובד הוראה במכללה שבדרך, בעל תואר או ד''ר בשנים א'-ב' M.A עובד הוראה במכללה שבדרך, בעל תואר

( 4/ חוזר מנכ''ל תשמ''ב ) הבהרה שנים 3 ש''ש, אם השלים 21 עובד הוראה בסמינר ללא תואר אקדמי יקבל משכורת לפי בסיס במוסד להכשרת עובדי הוראה. היקפי משרה של עובדי הוראה המלמדים הנדסאים וטכנאים בכיתות יג', יד' . מורה בעל תואר טכני 1 ש''ש 21 . מורה בעל תואר הנדסאי 2 ש''ש 21 B.A . מורה בעל תואר 3 ש''ש 21 לאחר שנתיים הוראה בכיתות יג', יד' B.A . מורה בעל תואר 4 ש''ש 20 . מורה בעל תואר ב.ס בהנדסה 5 ש''ש 20 . מורה בעל תואר ב.ס בהנדסה לאחר שנתיים בהוראה בכיתות יג', יד' 6 ש''ש 19 או מ.ס M.A . מורה בעל תואר 7 ש''ש 19 . מורה בעל תואר מ.א. או מ.ס. לאחר שנתיים הוראה בכיתות יג', יד' 8 ש''ש 18 . מורה בעל תואר ד''ר 9 ש''ש 18 . מורה בעל תואר ד''ר לאחר שנתיים הוראה בכיתות יג', יד' 10 ש''ש 17 הערות א. מינוי טכנאי או הנדסאי להוראה בכיתות יג'-יד' טעון אישור מיוחד של הממונה על החינוך

http://www.irgun-morim.org.il/TRTutorPrn.aspx?cmd=read_34

1/13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online