מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוג מבוגרים בנופית / נופשית

חוג חינם במנוי כולל חוגים

פילאטיס חוגי פילאטיס ערב | אימון בוקר

ערב

בוקר

06:30-07:30 | ' ה 07:30-08:30 | ' ה 08:30-09:30 | ' ה

06:30-07:30 | ' ג 07:30-08:30 | ' ג 08:30-09:30 | ' ג

19:00-20:00 | ' א 19:00-20:00 | ' ד

ימים ושעות

בהדרכת

שרית היאמס

נטשה סושקו

מקום

אולם פיס

סטודיו גנים

סטודיו גנים

תושב חוץ

מנוי - תושב מועצה

עלות

מנוי חוגי סטודיו בלבד

ש"ח 246

ש"ח 235

חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג

ש"ח 190

ש"ח 175

חוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג

ש"ח 105

ש"ח 95

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה

25

04-9931301 לפרטים והרשמה: נופשית

Made with FlippingBook Ebook Creator