מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגי ילדים בנופית / נופשית

טניס חוגי הוקי גלגיליות כיתות

מבוגרים

כיתות ז'-ט' א', ד', 18:45-19:30

כיתות ד'-ו' א', ד', 18:00-18:45

כיתות א'-ג' א', ד', 17:15-18:00

א', ד', 19:30-20:15

ימים ושעות

מקום

מגרש רב תכליתי טניס נופית

לא מנוי ש"ח 285

מנוי

עלות

ש"ח 235

9

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט 04-9931301 לפרטים והרש ה: נופשית

Made with FlippingBook Ebook Creator