עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.8 הערכה ניסויית של אסטרטגיות הפחתת אירוסול במרפאות שיניים דווח כי פחות 2020 לדברי המחברים, רוב שירותי השיניים בארצות הברית מוענקים באמצעות מרפאות פרטיות. במאמר משנת . יחד עם זאת, המרפאות Covid -19 מאחוז אחד מקרב רופאי השיניים בארצות הברית היוו מקרים וודאיים או אפשריים של בין COVID -19 הפתוחות לקהל, המזוהות עם פרקטיקות גדולות ובתי ספר לרפואת שיניים, הינן בעלות סיכון גדול יותר להעברת מתרפא למתרפא מאשר בין מתרפא לבין מעניק הטיפול. בנוסף, תאי טיפול נוטים להיות הרבה יותר קטנים ופחות מצוידים מחדרי טיפול במרפאה פרטית, וחלק גדול מהפריטים המשמשים את הרופא בעבודתו מסופקים מאתר חלוקה משותף. תאים פתוחים עם מחיצות נמוכות מאפשרים להעביר פריטים אלו בקלות. ראיות קיימות מראות כי מכשור דנטלי מופעל מייצר אירוסול המתיישב שעשה שימוש במכשיר מעקב ביולוגי במהלך טיפולי שיניים סטנדרטיים, הכוללים 2020 דקות. יתר על כן, במחקר משנת 30 תוך מקדחה במהירות גבוהה ומכשירים דנטליים אחרים, דווח כי סמן המעקב הביולוגי התגלה על כל היחידה הדנטלית והסביבה, כולל הקירות והתקרה. אתגר מרכזי טמון בכך כי מעט מאוד ידוע על העברת אירוסול במרפאות גדולות של בתי ספר לרפואת שיניים. סיפקו מידע רב ערך על תפוצת נתזים וטיפות גדולות יותר במהלך טיפולי שיניים. ההבדל 2021- ו 2020 מחקרים שנערכו בשנות העיקרי בין מחקרי התזה אחרים לבין המחקר הנוכחי הינו הדגש על אירוסולים עם חלוקה רחבה של גדלים (מננומטר למיקרומטר), כולל גדלי אירוסולים אשר מתחת לגבול לזיהוי עבור מדידות התזה. מחקרים המבוססים על מדידות התזה מהווים תרומה חשובה להבנה; עם זאת, הינם מוטים לכדי טיפות גדולות ומסה גבוהה יותר ועלולים להחמיץ מידע מפתח אודות אירוסולים קטנים יותר שגם יכולים להכיל יחידות של נגיפים.

העמותה הישראלית להשתלות דנטליות

דבר נשיא העמותה

עמיתים יקרים, חברי הנהלת העמותה להשתלות מברכים את קהל רופאי השיניים בישראל בחג אביב שמח.

מאז כניסתם לתפקיד בתחילת השנה, פועלים חברי ההנהלה במרץ לפיתוח תכנית לימודי ההמשך של העמותה. כבר בתקופה הקרובה, נציע לחברי העמותה מספר סדנאות וקורסים, אשר חלקם יתקיימו בשיתוף עם חברות החסות של העמותה. זה המקום להודות לשמונה החברות אשר בחרו ללוות את פעילות העמותה גם השנה. גולת הכותרת של פעילות לימודי ההמשך שלנו היא קורס היסוד בהשתלות ובשיקום על-גבי שתלים. לאחר מחזור הפיילוט שהתקיים בשנה שעברה וזכה להצלחה רבה, השנה יתקיים הקורס במתכונת מורחבת ומקיפה אף יותר. בקרוב תיפתח ההרשמה לקורס, שיחל בסתיו, במקביל לפתיחת שנת הלימודים האקדמית. זאת ועוד, השנה אף נוכל להציע לרופאי שיניים צעירים מלגה להשתתפות בקורס. אנו קוראים לציבור רופאי השיניים העוסקים בהשתלות ובשיקום על-גבי שתלים להצטרף לעמותה ולהגיע לימי העיון שלנו. אנו משתדלים להביא לימי העיון מרצים מישראל ומהעולם החולקים ידע עדכני בתחומי העניין של העמותה, תוך שימת דגש על היישום הקליני ומתוך ראיה מקיפה ומקצועית של הטיפול במתרפא. העמותה להשתלות היא מוקד ידע עבור רופאי השיניים העוסקים בהשתלות. אני קורא לכלל ציבור המשתילים שעדיין אינם חברים בעמותה להצטרף אלינו ולהפוך לחלק מאיתנו. העמותה הישראלית להשתלות דנטליות היא הבית והמרכז לכל רופאי השיניים העוסקים בהשתלות דנטליות. שלכם, DMD , אהוד טפרוביץ ד"ר נשיא העמותה הישראלית להשתלות דנטליות

30

Made with FlippingBook Ebook Creator