עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.23 השוואת ספיגת שורשים אורתודונטית

בין שיניים עם טיפולי שורש לבין שיניים חיות

) הינו אפקט מזיק הקשור לעתים קרובות לטיפולי שורש כספיגה OIRR לדברי מחברי המאמר, ספיגת שורשים אורתודונטית ( של פני השטח עם אובדן צמנט. המצב הופך בלתי הפיך כאשר מעורב הדנטין, וכתוצאה מכך מתרחש קיצור האפקס של השורש ופני השטח של צדי השורש, שעלול להוביל לאובדן מבנה השן. קיימת מחלוקת לגבי האטיולוגיה של מצב זה, שכן מספר גורמים יכולים להוביל לספיגת שורשים בטיפול אורתודונטי, לרבות גיל, גנטיקה, מין, תזונה, מחלות מערכתיות, והמכניקה האורתודונטית אחוזים מהשיניים שעוברות תנועה אורתודונטית. במהלך 90- המיושמת. ספיגת שורשים אורתודונטית עלולה להתבטא בלמעלה מ תנועה אורתודונטית, ספיגת שורשים אורתודונטית יכולה להתרחש עקב תהליך דלקתי אספטי המורכב ממספר גורמים, לרבות כוחות מופרזים, תאים דלקתיים, המטריקס החוץ-תאי, עצם ושלוחים ביולוגיים. לספיגת שורשים אורתודונטית קלה או מתונה יש לעתים קרובות השפעות קלות על התפקוד הדנטלי, היציבות ותוחלת החיים. אולם כאשר ישנה ספיגה חמורה המערבת יותר משליש מאורך השורש, יש להפסיק מייד את הטיפול האורתודונטי. קיימת סתירה בספרות לגבי התרחשות ספיגת שורשים אורתודונטית בין שיניים שעברו טיפולי שורש לבין שיניים חיות. מטרה סקירה שיטתית זו בוצעה על מנת לענות על השאלה הממוקדת הבאה: האם שיניים חיות נבדלות ברמת ספיגת שורשים הנגרמת באמצעות טיפול אורתודונטי, בהשוואה לשיניים שעברו מילוי של תעלות השורש? . שני 2021 ביולי 29 אסטרטגיית החיפוש בוצעה בשישה מאגרי מידע אלקטרוניים ובספרות אפורה, אחר מאמרים שפורסמו עד סוקרים העריכו באופן עצמאי מחקרים מתאימים לפי הקריטריון הבא: מחקרים שהעריכו מתרפאים שעברו טיפול שורש קבוע והשוו את ההבדל הממוצע במילימטרים של שורש חיצוני שעבר ספיגת שורשים אורתודונטית בשיניים שעברו טיפול שורש עם השן הנגדית החיה. נשלפו רק מחקרים שכללו בדיקות אקראיות, מעין-אקראיות, לא אקראיות, מחקרי עוקבה, בקרת מקרה או מחקרי חתך אשר נחשבו כמתאימים וחולצו המאפיינים של המחקרים שנכללו, השיטות והתוצאות, ובוצע ניתוח סיכון-הטיה באמצעות מכשירי מטא-אנליזה. אומדני עניין חושבו באמצעות מטא-אנליזות של אפקטים אקראיים והוערכה הוודאות של העדויות. מחקרים נכללו בסינתזה הכמותית. לשיניים שעברו טיפולי שורש הייתה רמה נמוכה יותר של ספיגת שורשים אורתודונטית 11 מ"מ). עם זאת, רמת הוודאות של הראיות נחשבה נמוכה מאוד בשל גורמים מערפלים. 0.45 , (הפרש ממוצע מסקנות החוקרים וההשלכות המעשיות של המחקר הן כי לשיניים העוברות טיפול שורש עשויה להיות רמה נמוכה יותר של ספיגת שורשים אורתודונטית מאשר לשיניים חיות, אך העדויות עדיין אינן ודאיות לגבי תוצאה זו. יתר על כן, בשל גודל ההשפעה הקטן, מ"מ). 1 הבדל זה עשוי שלא להיות משמעותי מבחינה קלינית (עד

Alves Otelakoski B, Magno Gonçalves F, Marques de Mattos de Araujo B, et al. Comparison of orthodontic root resorption of root- filled and vital teeth: A meta-analysis. JADA 2022. doi.org/10.1016/j. adaj.2021.11.012

68

Made with FlippingBook Ebook Creator