עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

כלי יד טובים זה רק תוצרת יפן

OSSEO100 מכשיר למדידת יציבות שתל

NSK מגוון כלי היד של

ISD900 מברגה לשתלים ולכיפות ריפוי

www.avidor.co.il 1700-55-75-77

info@avidor.co.il

Made with FlippingBook Online newsletter creator