עלי חפר - גיליון מס'' 374

2020 סיון-תמוז תש"ף, מאי-יוני 374 ' גיליון מס | עיתון מ.א. עמק חפר

גיליון מיוחד על עסקים וחקלאות בעמק

מחשבים מסלול מחדש בעלות ובעלי העסקים בעמק שהמציאו מוצרים ושירותים חדשים ומותאמים למצב

בשביל העסקים עכשיו יותר מתמיד: היוזמות המועצתיות והפרטיות שמסייעות לעסקים בעמק חפר

זן נדיר חקלאי וחקלאיות העמק מספרים על האתגרים בעקבות הקורונה

18 עמ'

14 עמ'

10 עמ'

עלי חפר

1

Made with FlippingBook Learn more on our blog