בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

חווה אלברשטיין ואריק סיני שוב / מילים: דפנה עבר הדני לחן: שמוליק קראוס

בחרה: ליזי מיגדשאייב

חושבת על הרגע שאחרי חזרתם של החטופים. אמן שיחזרו כולם בשלום ולא נצטרך (!) יותר מדקה להתרגל אליהם שוב.

וְרַק אִם נִרְצֶה נִהְיֶה ּפֹה ּגַם מָחָר ֹלא נִתְנ ַּצֵל ּכָעֵת זֶה ֹלא נִרְאֶה ח ָׁשּוב ּתְנִי לִי ּד ַּקָה לְהִתְר ַּגֵל אֵלַי ְִך ׁשּוב חָזַרְּת ּפִתְאֹום

חָזַרְּת ּפִתְאֹום הִּנֵהא ַּתָה ּבַּבַיִת ּתֵן לִי רַק ּד ַּקָה לִנ ְׁשֹם ּבָאתלִי ּכָל ּכ ְָך, ּכָל ּכ ְָך ּפִתְאֹום הָיָה לִי ק ָׁשֶה אֲנִי ֹלא מִתְל ֹונֶנֶת ּכִי אֲנִי יֹודַעַת ש ּגַם ל ְָך הָיָה ו ַּדַאי ֹלא קַל אִם, אִם רַק וְרַק אִם ּתִרְצֶה נַמ ְׁשִי ְך ּפֹה ּגַם מָחָר ֹלא נִתְנ ַּצֵל ּתִרְאֶה, ּכָעֵת זֶה ֹלא ח ָׁש ּוב ּתֵן לִי ּד ַּקָה לְהִתְר ַּגֵל אֵלֶי ָך ׁשּוב חָזַרְּתִי ּפִתְאֹום ה ִּנֵה אֲנִי ּב ַּבַיִת ּתְנִי לִי רַק ּד ַּקָה לִנ ְׁשֹם ּבָאתִיל ְָך ּכָל ּכ ְָך, ּכָל ּכ ְָך ּפִתְאֹום הָיָה ל ְָך ק ָׁשֶה

הִּנֵהא ַּתָה ּבַּבַיִת ּתֵן לִי לְה ַּבִיט ּב ְָך ּבֵין עֵינֶי ָך צָצּו ׁשְנֵי קְמָטִים אַדְלִיק ּתַ'תְנּור ּתִרְאִי יִהְיֶה ּבְסֵדֶר ּבֹואִי ֹלא נְד ַּבֵר עַכ ְׁשָו

עֹוד יָבֹוא הַּזְמַן לַהֶס ְּבֵרִים אִם, אִם רַק ( ּכֵן, אִם רַק) וְרַק אִם ּתִרְצִי (רַק אִם ּתִרְצֶה)

נַמ ְׁשִי ְך ּפֹה ּגַם מָחָר ֹלא נִתְנ ַּצֵל ( ֹלא, ֹלא) ּכָעֵת זֶה ֹלא נִרְאֶה ח ָׁשּוב

ּתֵן לִי ּד ַּקָה לְהִתְר ַּגֵל אֵלֶי ָך ׁשּוב ּתְנִי לִי ּד ַּקָה לְהִתְר ַּגֵל אֵלַי ְִך ׁשּוב ּתֵן לִי ּד ַּקָה לְהִתְר ַּגֵל אֵלֶי ָך ׁשּוב

וְא ַּת ֹלא מִתְל ֹונֶנֶת א ַּת הֲרֵי יֹודַעַת ש ׁש ֶּגַם לִי הָיָה ו ַּדַאי ֹלא קַל אִם, אִם רַק

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online