בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

שע הספר1
דברי פתיחה2
קום והתהלך בארץ - לזכר יוסי והב ז"ל3
בסוף מעגל - לזכר נורית ברגר ז"ל4
חלק ממני - לזכר שיר ירון ז"ל6
השכם השכם בבוקר8
הרעות9
עוף גוזל10
במרחק נגיעה מכאן11
בוא הביתה12
זה מתחיל בצעד13
No roots14
שיר לי15
זה לא כ"כ פשוט להיות כאן ילד16
אנחנו לא צריכים18
עד מחר19
לראות את האור20
שוב21
אנחנו22
אחרי הנצח23
Remembering24
שירת הנודד (היי ציוניוני הדרך)25
האמנם26
מיהו המיילל ברוח27
NOW AND THEN28
אין עוד יום29
יש לי סיכוי30
יהיה טוב31
נורי32
כשאת עצובה33
צריך קצת34
שיר הבלבול36
תיקים37
זה קורה38
שלח לי שקט39
Morning has broken40
זה רוח סתיו41
אֱֹלהָי42
אסיף43
למחרת44
יש בי אהבה45
Giant Heart46
חוזה לך ברח47
נחמה48
הירושימה שלי49
ואלס עם מתילדה50
יהיה בסדר51
Journey52
אני מאמין53
כל מה שרציתי להיות54
תתארו לכם55
שיר אחרי מלחמה56
מות התפוז57
Hope58
שיר לשירה59
תמיד יחכו לך60
ליל חניה61
הדרך לאי שם62
חיוכים63
שיר לשלום64
עוד יום65
מי האיש66
חוץ מכדורגל67
תראי אהובתי68
אישה לויתן69
שיר למעלות70

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online