בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

Giant Heart / The Angelcy

בחר: מיכאל באואר

פס הקול של הסדרה שמיים אדומים, המתאר קונפליקט שאין ממנו דרך יציאה.

Oh my darling babe, Take me in your arms, Don't let me be a stranger. Oh, I Wish I'd find A giant heart to crawl up inside and sleep, Where everything is still, Where there is no more war, Where everything is one. In your arms, where everything is one, In your arms I shine. I wish my heart was bigger, It wouldn't get flooded, I wish that I could love you all the time. I don't know what love is, But I know when I'm touched, And it's never enough, And it's always too much, And your body's an island of warmth In the cold ocean. Carry me home when it starts to get dark, Carry me home when I run out of luck, Carry me home when it's over. (I wish that I could love you all the time) But everyone dies alone. I wish that I could love you all the time.

Oh my darling babe, Take me in your arms, Don't let me be a stranger. Don't let me be a stranger

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online