בשבילי הבית - השיר שלנו - מהדורה מיוחדת

מתי כספי עוד יום / מילים: רחל שפירא לחן: מתי כספי

בחרה: ענבל לבנה

בחרתי בשיר "עוד יום" של רחל שפירא המופלאה שאת שיריה אני מאוד אוהבת. בתקופה הזאת מרגיש שהזמן כמו עצר מלכת ורק צריך להצליח לעבור עוד יום... השיר הזה שמדבר על שגרת היומיום ועל האתגרים הקיימים מציע גם תקווה וכוח

להמשיך ללכת הלאה בציפייה לטוב ומתאר את תחושותיי בימים אלו. מתפללת לחזרתם הביתה בשלום של כל החיילים ושל כל החטופים וביניהם גלי וזיו שחדרו עמוק לליבנו.

ֹלא לְהִתְמַעֵט וְגַם ֹלא לְה ִּמָלֵט וְתָמִיד ל ִׁשְאֹף לָלֶכֶת הָלְאָה. לָלֶכֶת זֶה אֹומֵר ֹלא לְהִס ְּת ַּלֵק ּכֵן, ּכ ַּוָנ ָּתִי ל ֹומַר: ֹלא לְהִס ְּת ַּלֵק אֶמְצַע ה ַּדֶר ְֶך –

ּבַחֲרִיפּות הַּזֹאת עֹוד יֹום עֹוד יֹום ּוב ַּצְפִיפּות הַּזֹאת עֹוד יֹום, עֹוד יֹום.

וְי ֵׁש ּגַם ּבָזֶהנ ִּסָיֹון עֹוד יֹום, עֹוד יֹום.

הַחַּזַאי מֹוסֵר אֶת ה ַּתַחֲזִית – מ ִׁשְקָעִים, ׁש ִּנ ּוי זְרִימָה וְרּוחֹות ּתְזָזִית, וְי ֵׁש ּכָאן מָקֹום לְדִמְיֹון עֹוד יֹום, עֹוד יֹום.

ּבַחֲרִיפּות הַּזֹאת עֹוד יֹום, עֹוד יֹום, ּבְצ ִּפִּיָה לְטֹוב עֹוד יֹום, עֹוד יֹום.

ּבַה ִׁש ְּת ַּקְפּות הַּזֹאת עֹוד יֹום עֹוד יֹום, ּבַהֵח ָׂשְפּות הַּזֹאת עֹוד יֹום, עֹוד יֹום.

ה ַּמְלָאכָה ר ַּבָה וְהַּזְמַן קָצָר וַאֲנַחְנ ּו ּכְבָר י ֹודְעִים ׁשֶה ַּג ֶׁשֶר צַר אֶמְצַע ה ַּדֶר ְֶך.

וְי ֵׁש ּגַם ּבָזֶהנ ִּסָיֹון עֹוד יֹום, עֹוד יֹום.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online